Grahek, L., & Kovač O. (2020). Podzemelj – železnodobno središče v Beli krajini v luči novih raziskav. Arheološki Vestnik, 71. https://doi.org/10.3986/AV.71.15