Teržan B. (2020). Dolenjska halštatska skupina: Uvodnik in kratek oris. Arheološki Vestnik, 71. https://doi.org/10.3986/AV.71.12