Boschin, F. (2020). Ostanki velikih sesalcev holocenske starosti iz jame Stenašca/Grotta dell’Edera na Tržaškem Krasu (izkopavanja v letih 1990–2001). Arheološki Vestnik, 71. https://doi.org/10.3986/AV.71.11