Modrijan, Z., & Strmčnik Gulič M. (2020). Sv. Jurij na Legnu – zgodnjesrednjeveška cerkev in grobišče. Arheološki Vestnik, 71. https://doi.org/10.3986/AV.71.10