Milavec, T., & Šmit Z. (2020). Analize stekla s poznoantične višinske postojanke Korinjski hrib nad Velikim Korinjem. Arheološki Vestnik, 71. https://doi.org/10.3986/AV.71.09