KainrathB., GrabherrG., & GuglC. (2020). Burgbichl pri Irschnu na avstrijskem Koroškem: Poznoantično višinsko utrjeno naselje z zgodnjekrščansko cerkvijo. Arheološki Vestnik, 71. https://doi.org/10.3986/AV.71.08