Maver, A., Županek B., Gutman Levstik, M., Skaberne, D., & Dolenec, S. (2020). Rimski steber z rdeče barvanim ometom iz Emone. Arheološki Vestnik, 71. https://doi.org/10.3986/AV.71.07