Donev, D. (2020). Najpomembnejša antična mesta balkanskih provinc in obeh Panonij. Arheološki Vestnik, 71. https://doi.org/10.3986/AV.71.05