WoźniakM. (2020). Nove najdbe fibul vrste Jezerine iz Poljske. Arheološki Vestnik, 71. https://doi.org/10.3986/AV.71.04