CwalińskiM. (2020). Bronastodobni jantar na zahodnem in srednjem Balkanu. Arheološki Vestnik, 71. https://doi.org/10.3986/AV.71.03