Kramberger, B. (2020). Sledovi poselitve iz zgodnje bakrene dobe v Hočah. Arheološki Vestnik, 71. https://doi.org/10.3986/AV.71.02