Turk, M., & Turk, I. (2020). Orinjasjenske koščene konice iz Potočke zijalke: Razlaga novih rezultatov morfometrične statistične analize. Arheološki Vestnik, 71. https://doi.org/10.3986/AV.71.01