PerkoV. (2002). Milan Sagadin: Mali grad v Kamniku, 1997. ArheoloĆĄki Vestnik, (53). Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8539