GabrovecS. (2002). Wolfgang Dehn. ArheoloĆĄki Vestnik, (53). Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8439