VeluščekA., & ČufarK. (2002). Dendrokronološke raziskave kolišč na Ljubljanskem barju - stanje 2001. Arheološki Vestnik, (53). Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8402