PopovićP. (2007). Numizmatične najdbe 3. in 4. st. pr. Kr. z najdišča Kale pri Krševici (jugovzhodna Srbija). Arheološki Vestnik, 58. Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8222