KermanB. (2019). Naselbine iz starejše železne dobe v Prekmurju. Arheološki Vestnik, 70. Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/7839