TERŽANB. (2019). Štajersko-panonska halštatska skupina. Uvodnik in kratek oris. Arheološki Vestnik, 70. Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/7836