VeluščekA. (2019). Margareta Ana Hirschbäck-Merhar (1946–2018). Arheološki Vestnik, (70). Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/7828