Karo Špela, & KnificT. (2019). Zgodnjesrednjeveške brzde z najdišč v Sloveniji. Arheološki Vestnik, 70. Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/7636