Breccia, G. (2023). Janka Istenič, Anja Ragolič: Roman Military Decoration Torques: literary, epigraphic, representational and archaeological evidence – Rimsko vojaško odlikovanje torkves: literarni, epigrafski in archeološki viri ter upodobitve, 2023. Arheološki Vestnik, 74, 667–668. Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/13182