Teržan B. (2023). Kristina Mihovilić (1951–2022). Arheološki Vestnik, 74, 651–653. Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/13176