Turk, M. (2023). Vida Pohar (1934–2022). Arheološki Vestnik, 74, 649–650. Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/13175