Ogrin, M. (2023). Sledovi obljudenosti v visokogorju Bohinja v starejši železni dobi – nove raziskave. Arheološki Vestnik, 74, 633–646. https://doi.org/10.3986/AV.74.21