Škvor Jernejčič B., & Vojaković P. (2023). Grobišča iz starejše železne dobe v Ljubljani. Različni načini pokopa kot kazalci heterogenih prazgodovinskih družbenih identitet. Arheološki Vestnik, 74, 591–632. https://doi.org/10.3986/AV.74.20