Zupan, M., Fabec, T., & Laharnar, B. (2023). Kopa nad Kompoljami pri Lukovici: gradišče in grobišče iz starejše železne dobe. Arheološki Vestnik, 74, 505–530. https://doi.org/10.3986/AV.74.18