Brezigar, B. (2023). Železnodobni gomili na Godeško-Reteških dobravah pri Škofji Loki. Arheološki Vestnik, 74, 443–467. https://doi.org/10.3986/AV.74.15