Teržan B. (2023). Gorenjska v halštatskem obdobju: Uvodnik in kratek oris. Arheološki Vestnik, 74, 333–352. https://doi.org/10.3986/AV.74.11