Rihter, J. (2023). Stratigrafsko najstarejši zgodnjesrednjeveški grobovi in začetek pokopavanja na grobišču Župna cerkev v Kranju. Arheološki Vestnik, 74, 263–308. https://doi.org/10.3986/AV.74.08