Pavletič K. (2023). Družbena struktura na primeru poznoantičnih grobišč v Sloveniji. Arheološki Vestnik, 74, 241–262. https://doi.org/10.3986/AV.74.07