Tratnik, V., & Karo, S. (2023). Vzhodni Goti v Sloveniji? Raziskave grobišča iz obdobja pozne antike v Mirnu, zahodna Slovenija. Arheološki Vestnik, 74, 201–240. https://doi.org/10.3986/AV.74.06