Ložnjak Dizdar D., Metzner-Nebelsick, C., Rajić Šikanjić P., Barbir, A., & Fileš Kramberger J. K. (2023). Grobova iz Batine kot primera ekonomske vloge in družbenega statusa žensk ob Donavi v starejši železni dobi. Arheološki Vestnik, 74, 161–188. https://doi.org/10.3986/AV.74.04