Pavlin, P., & Stipančić P. (2023). Bronastodobni depo iz Gorenjega Suhadola v Gorjancih. Arheološki Vestnik, 74, 125–160. https://doi.org/10.3986/AV.74.03