Kramberger, B., Lubšina Tušek M., & Tolar, T. (2023). Naselbina iz poznega neolitika in zgodnje bakrene dobe v Stopercah (Haloze). Arheološki Vestnik, 74, 39–124. https://doi.org/10.3986/AV.74.02