Turk, M., & Turk, J. (2023). O pomenu jame Divje babe I za stratigrafijo, sedimentologijo in kronologijo jamskih paleolitskih najdišč v Sloveniji. Arheološki Vestnik, 74, 7–38. https://doi.org/10.3986/AV.74.01