Mlinar, M., & Tecco Hvala, S. (2022). Poselitvena slika posoške/svetolucijske skupine – nova najdišča in spoznanja. Arheološki Vestnik, 73, 397–469. https://doi.org/10.3986/AV.73.11