Djurić, B., Gale, L., Brajkovič, R., Bekljanov Zidanšek, I., Horn, B., Lozić, E., Mušič, B., & Vrabec, M. (2022). Kamnolom apnenca v Podpeči pri Ljubljani in njegovi izdelki. Arheološki Vestnik, 73, 155–198. https://doi.org/10.3986/AV.73.06