Vukosavljević, N., Gužvica, G., Radanović-Gužvica, B., Kurtanjek, D., & Karavanić, I. (2022). Musterjenska kamena industrija iz jame Vinica (Hrvaško Zagorje).: Nova spoznanja o regionalni srednjepaleolitski tehnologiji. Arheološki Vestnik, 73, 7–28. https://doi.org/10.3986/AV.73.01