ŽELEZNIKAR J. (2021). Mirina Cvikl Zupančič (1938–2020). Arheološki Vestnik, 72, 551–552. Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/10236