BAVDEKA. (2021). Notranjska v pozni bronasti in starejši železni dobi. Arheološki Vestnik, 72, 263-308. https://doi.org/10.3986/AV.72.09