PavlovičD., VojakovićP., & ToškanB. (2021). Cerklje ob Krki: novosti v poselitvi Dolenjske v zgodnjem srednjem veku. Arheološki Vestnik, 72, 137-186. https://doi.org/10.3986/AV.72.06