LeghissaE. (2021). Kulturna in časovna umestitev poznobakrenodobne ljubljanske kulture na Dežmanovih koliščih pri Igu. Arheološki Vestnik, 72, 7-52. https://doi.org/10.3986/AV.72.01