(1)
Murgelj, I. Nove Risbe Figuralnih Upodobitev Na Situlah Z Vač in Magdalenske Gore Ter Iz Valične Vasi. AV 2020, 71.