(1)
Grahek, L.; Kovač O. Podzemelj – železnodobno središče V Beli Krajini V luči Novih Raziskav. AV 2020, 71.