(1)
Teržan B. Dolenjska halštatska Skupina: Uvodnik in Kratek Oris. AV 2020, 71.