(1)
Modrijan, Z.; Strmčnik Gulič M. Sv. Jurij Na Legnu – zgodnjesrednjeveška Cerkev in grobišče. AV 2020, 71.