(1)
Milavec, T.; Šmit Z. Analize Stekla S poznoantične višinske Postojanke Korinjski Hrib Nad Velikim Korinjem. AV 2020, 71.