(1)
Maver, A.; Županek B.; Gutman Levstik, M.; Skaberne, D.; Dolenec, S. Rimski Steber Z rdeče Barvanim Ometom Iz Emone. AV 2020, 71.