(1)
Vojvoda, M.; Redžić S. Zakladna Najdba Solidov Iz Hipogeuma Z Viminacijske Nekropole Pećine (Srbija). AV 2020, 71.