(1)
WoźniakM. Nove Najdbe Fibul Vrste Jezerine Iz Poljske. AV 2020, 71.